מסלול - מערכת סיום לימודים (יתכנו אי דיוקים. במקרה של טעות, הקטלוג קובע )מספר סטודנט [iiiiiiiii]
קוד סודי [ssssssss]
שנה ומסלול רשומים

20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002קודשם המסלול
023מסלול כללי ארבע שנתי
044מסלול כללי תלת שנתי
044mמסלול כללי תלת שנתי - מגמה ללמידה וניתוח מידע
023cמגמת סייבר ואבטחת מערכות ממוחשבות
115המסלול להנדסת תוכנה
215מגמת מצוינות להנדסת תוכנה מוגברת (פסגות)
117המסלול להנדסת מערכות מידע
015המסלול להנדסת מחשבים
443המסלול למדמ"ח עם התמקדות בביואינפורמטיקה
023bioהמגמה למדמ"ח עם התמקדות בביואינפורמטיקה
233תוכנית לימודים לתואר כפול במתמטיקה ומדמ"ח
253תוכנית לימודים לתואר כפול בפיזיקה ומדמ"ח
323תוכנית משולבת לתואר בוגר במדעים במדמ"ח ובמתמטיקה
325תוכנית משולבת לתואר מוסמך למדעים במדמ"ח ובפיזיקה

הבהרות לבדיקת סיום לימודים:
1. המערכת מסמנת באדום קורסי חובה שלא נלמדו.
    בהרבה מקרים נלמדו קורסים חופפים במספר אחר, ולכן המערכת לא "מזהה" אותם ומסווגת אותם בטעות כקטגוריה אחרת: בחירה פקולטית או חופשית.
2. המערכת מסמנת בירוק את המקצועות אליהם הסטודנט רשום בסמסטר האחרון ועדיין לא קיבל ציון.
3. אנו בודקים השלמת מקצועות החובה, אם יש חוסר בנקודות במקצועות החובה יש להשלים בבחירה פקולטית מרשימה א' או ב'.
4. המערכת לא מזהה לעיתים את כל מקצועות הבחירה החופשית וחינוך גופני, ולכן יש להשוות עם גיליון הציונים.

פותח ע"י: איתן אביאור. עודכן ותוחזק ע"י: ניסים אתרוג